Weert, 07 september 2020

Uitreiking Cultuurprijs Weert verdaagd naar 2022

Cultuur behoort tot de zwaarst getroffen sectoren als gevolg van covid-19 en alle maatregelen die nodig zijn om de samenleving te behoeden voor het virus. Met name de anderhalvemeter regel maakt veel culturele ontmoetingen moeilijk zo niet onmogelijk. Ook het initiatief voor uitreiking van een Cultuurprijs Weert (CPW) ondervindt hiervan de gevolgen. Daarom heeft het bestuur van de organiserende stichting besloten alle voordrachten, nominaties en de uitreiking van de prijs te verdagen naar het eerstvolgend te verwachten complete cultuurseizoen, te weten 2021-2022.

Zoals het zich nu laat aanzien, zal ook komend seizoen voor een aanzienlijk deel te kampen krijgen met de beperkende gevolgen van coronamaatregelen. Dit biedt geen uitzicht op een complete competitie en faire kansen voor iedereen die cultureel actief is of wil zijn in het Land van Weert.

Het is verheugend om te zien dat het Cultureel Lint op 20 september wel doorgaat, maar ook dit moet in sterk aangepaste en dus beperkte vorm plaatsvinden. Pas nadat voor iedereen een vaccin tegen covid-19 beschikbaar is, zal ook op cultureel gebied alles weer kunnen terugkeren naar het oude normaal. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2021 zal zijn, zodat we daarna weer vol kunnen inzetten op cultuur in seizoen 2021-2022.

Alle ontwikkelingen rondom de Cultuurprijs Weert blijven te volgen op onze website: www.cultuurprijsweert.nl.

Wie wint
de Cultuurprijs Weert?

Draag nu hier de eigen favoriet voor!
Uitreiking: in seizoen 2021-2022

Wat is de Cultuurprijs Weert?

De Cultuurprijs Weert is een onderscheiding die voor iedereen zichtbaar maakt wat het Land van Weert aan cultuur te bieden heeft. Door middel van deze onderscheiding spreekt het Weerter publiek zijn waardering uit voor mensen die op de voorgrond of achter de coulissen een bijzondere culturele bijdrage leveren. En dit in de breedst mogelijke zin, dus variërend van een voorstelling, kunstwerk, meesterstuk, tentoonstelling, publieke expressie of optreden tot bijvoorbeeld een opname, uitgave, project, compositie of festival.

De Cultuurprijs Weert, die bestaat uit een artistiek aandenken en een geldbedrag, kan dus worden gewonnen door eenieder die zich cultureel onderscheidt in de regio Weert en Nederweert.
Samen met de Cultuurprijs Weert wordt ook een Oeuvreprijs uitgereikt aan een persoon of groep met lokale binding die zich gedurende langere tijd cultureel verdienstelijk heeft gemaakt. Daarnaast is er een Aanmoedigingsprijs om nieuw talent te stimuleren. Natuurlijk kunt u ook zelf al uw stem uitbrengen voor de Publieksprijs.

Wie kan door wie worden voorgedragen?

 • Iedereen met wortels in Weert of Nederweert kan worden voorgedragen.
 • Iedereen kan één kandidaat voordragen (ook kunnen kandidaten zichzelf voordragen).
 • De kandidaten kunnen één of meerdere personen (groep/vereniging) zijn.
 • Voor de indeling hanteert de jury vier hoofdcategorieën:
  • Beeldende kunst
  • Letteren
  • Muziek
  • Podiumkunsten

De aanmelding…

Hoe gaan we te werk?

Kandideren

Het aandragen van kandidaten kan gedurende het hele, lopende cultureel seizoen (deze eerste keer dus met terugwerkende kracht van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020). Wie een kandidaat wil voordragen, moet hiervoor het formulier op deze website invullen. Klik hier voor het formulier.

Nomineren

Een deskundige jury van zeven personen presenteert in de maand oktober de shortlist met maximaal vijf nominaties uit de longlist van door het publiek voorgedragen kandidaten.
Over keuzes door de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Stemmen

Het publiek heeft vervolgens de gelegenheid om tot een week vóór de prijsuitreiking via deze website één stem uit te brengen op één genomineerde. Ook de jury brengt een stem uit. De uitslag van de totale stemming volgens een gewogen verhouding tussen vakjury en publiek (te vergelijken met systeem Eurovisie Songfestival) leidt tot één winnaar.

Uitreiken

Tijdens een culturele feestavond in het Munttheater Weert op de laatste zaterdag van november worden de nominaties nader aan het publiek gepresenteerd en de winnaar van de Cultuurprijs Weert bekendgemaakt. Ook worden hier een door de jury toegekende Oeuvreprijs en Aanmoedigingsprijs uitgereikt.

Overzicht kandidaten

Hieronder staat per categorie gerangschikt de actuele lijst van aangemelde kandidaten.
Uit deze kandidaten kiest de jury uiterlijk één maand vóór de prijsuitreiking maximaal vijf te nomineren personen/groepen voor de Cultuurprijs Weert.
Zodra de nominaties bekend zijn, krijgt het publiek de gelegenheid om via deze website een stem uit te brengen.

Wat is de Cultuurprijs Weert en hoe kun jij iemand nomineren?

Categorieën

Nominaties vallen in de volgende 4 categorieën:

MUZIEK

Het Land van Weert maakt deel uit van de muzikale regio Limburg. Vandaar een aparte categorie voor muziek, oftewel het kunstzinnig ordenen dan wel voortbrengen van tonen. Kandidaten in deze categorie kunnen muzikaal actief zijn zowel solo als in groeps- of verenigingsverband (HaFaBra). En zowel uitvoerend als componerend, vocaal en/of instrumentaal, van klassiek tot modern, akoestisch of versterkt.

PODIUMKUNSTEN

Onder podiumkunsten verstaan we alle kunstzinnige disciplines die op een podium worden uitgeoefend. Kandidaten in deze categorie kunnen actief zijn zowel solo als in groeps- of verenigingsverband. Te denken valt onder meer aan acteurs, (muziek)theatergroepen, toneelgezelschappen, kleinkunstenaars, dansers, voordrachtkunstenaars en illusionisten.

BEELDENDE KUNST

Tot de beeldende kunst rekenen we alle ambachtelijke, conceptuele, plastische, grafische, analoge en digitale uitdrukkingsvormen van tekenen, schilderen, beeldhouwen, aardewerken, edelsmeden, textielwerken, vormgeven, fotograferen, filmen, ontwerpen, bouwen, performen en/of mengvormen hiervan.

LETTEREN

Als letteren beschouwen we alle werken van dichters en prozaschrijvers. In aanmerking komen onder meer korte verhalen, novelles, romans en gedichten(bundels) in gedrukte en/of gedigitaliseerde uitgaven.

De eerste uitreiking van
de Cultuurprijs Weert vindt plaats:

in seizoen 2021-2022

Een compleet avondje cultuur voor jong en oud.

De voor iedereen toegankelijke feestavond van de Cultuurprijs Weert in het Munttheater wordt opgeluisterd door diverse optredens van artiesten, filmpresentaties van de genomineerden en de uitreiking van de Cultuurprijs, de Oeuvreprijs en een Aanmoedigingsprijs.

CONTACT
partners
munttheater-min
de-bosuil
rick-min
theater-de-huiskamer